islami Sohbet Odaları Dini Chat Sitesi

Sohbet Girişi


* Şifreniz yoksa boş bırakın. FARKLI SÜRÜM İLE BAĞLAN

Masaüstü üzerinden bağlanmak için mIRC Indir.

imanın Şartları Nelerdir? imanın Şartı kaçtır? 6 Şart nedir


imanın Şartları

imanın Şartları

imanın şartları 6 tanedir.İmanın şartlarını aşağıda tek tek açıklayalım.İmanın 6 şeye inanmak olduğunu Resulullah (S.a.v) bildirmiştir.

İMANIN ŞARTLARI NELERDİR ?

1- Allah’a inanmak

2- Meleklere inanmak

3- Kitaplara inanmak

4- Peygamberlere inanmak

5- Ahiret hayatına inanmak

6- Kaderin,hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmak

Allah’a imanın geçerli olabilmesi için de şu 6 şartta eksiksiz olarak iman edilmesi gereklidir.

Peygamber Efendimiz (S.a.v) imanın şartları ile ilgili hadis; “İman Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna, ölüme, öldükten sonra dirilmeye, inanmaktır. Allah’tan başla bir ilah olmadığına ve benim Onun kulu ve Resulü olduğuma şahadet etmektir.” (Buharı)

İmanın şartlarını islamin şartları ile karıştırmamak gerekir. İmanın şartlarında Allah’a inanan herkesin, müslüman olsun olmasın inanması gereken şartlardır. Müslümanlığın şartlarını yerine getirebilmek için İslam’ın şartlarına da inanmamız ve uymanız gerekir.

imanın şartları

imanın şartları nelerdir

Allah’a inanmak

Allahü Teâlâ, vacib-ül-vücud (varlığı lazım olan) ve hakiki mabud ve bütün varlıkları yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allahü Teâlâ zamandan, mekandan münezennehtir. Hiç bir şeye benzemez.

Allahü Teâlânın varlığına ve birliğine inandım, iman ettim, kalbimle tasdik, dilimle ikrar ettim demektir. Allahü Teâlâ vardır ve birdir. Bütün ibadetler yanlızca O’na yapılır.

Ancak Allah’a inandığım zaman , yaşadığımı anladım, Lev Tolstoy

Meleklere inanmak

Melek, Allahü Teâlâ tarafından yaratılmış, erkeklik ve dişlikleri olmayan ve Allahü Teâlâ’ya itaatten ayrılmayan gözle görülmeyen nurâni varlıklardır.

Melekler nurdan yaratılmışlardır. Yemezler, içmezler uyumazlar doğup doğurmazlar. Yüce Allah’ın emirlerine asla isyan etmezler. Hiçbir günah işlemezler. Devamlı Allah’a ibadet ederler. Bizler ruhumuzu göremediğimiz gibi melekleri de göremeyiz.

Nurdan yaratıldıkları için gözle görülmezler. Görünmüş olsalar insanlar dayanamazlardı.

Ağırlıkları yoktur, bulundukları yerde bir mekân işgal etmezler.

Melekler sayılamayacak kadar çoktur. Semâ, Meleklerin çokluğundan gıcırdamaktadır. Göklerde ayak basacak bir yer yoktur ki; orada secdeye kapanmamış veya rükûya varmamış bir melek bulunmasın.

Kıyamete kadar Allahü Teâlâ’nın müsadesi ile hayatta olurlar, kıyametin kopmasıyla insanlar gibi onlar da ölürler. İkinci surdan sonra vazifelerini yapmaları için tekrar dirilirler.

Hadisi Şerif; “Her sabah iki Melek yeryüzüne iner ve biri Allah’ım(infak edene) verdiğinin yerine başka mal ver diye dua eder. Diğeri de Allah’ım malını kıskançlıkla elinde tutana zarar ver diye beddua eder” (Hz.Muhammed)

Kitaplara inanmak

Allahü Teâlâ, kullarına Peygamberleri aracılığıyla kitaplar göndermiştir. Bu kitaplarda, Allah’ın emirlerine ve yasakları bildirilmiş, kulların yapması gereken görevler öğretilmiş, dünya ve ahirette mutlu olmanın yolları gösterilmiştir.

Allahü Teâlâ’nın kitaplarına inanmakta imanın şartları arasındadır. Peygamberlere gönderilen kitapların hepsine inanarak iman edilir.

Dört büyük kitap şu Peygamberlere inmiştir.

Tevrat

Musa Aleyhisselama

Zebur

Davut Aleyhisselama

İncil

İsa Aleyhisselama

Kur’an-ı Kerim

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed Aleyhisselama

Kur’an-ı Kerim, bütün ilahi kitapların hükümlerini nesh etmiştir, yani yürürlükten kaldırılmış ve bütün hükümleri kendisinde toplamıştır.Bugün, bütün insanların Kur’an-ı Kerime tabi olmamız gerekmektedir.

“Kur’anı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız” (Hicr süresi,9.ayet)

Peygamberlere inanmak

Peygamber, Allah ile insanlar arasında elçi olarak gönderilen Allah’ın emirlerini bildiren doğru yolu gösteren Allah elçileridir. Peygamberler insanlara yol gösterici olarak gönderilmiştir.

Allahü Teâlâ’nın Peygamberlerine inanmak, iman etmek imanın 4.şartıdır. Müslümanlar, Peygamberlerin hepsine inanarak iman eder. Peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin Allahü Teâlâ tarafıdan seçilmiş sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir.

Biz, bir Peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz. (İsra süresi, 15.ayet)

Ahiret hayatına inanmak

Ahiret, ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve ebediyen devam eden bir hayattır. İmanım 5. şartı, Ahiret gününe imandır. Ahirette, öldükten sonra dirilmeye inanmak imanın şartlarındandır. Ahiret hayatı insanın öldüğü gün başlar.

“Ahiret daha hayırlı ve bâkidir” (Alâ suresi, 17 ayet)

“Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar” (Bakara suresi, 4.ayet)

Kaderin, hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmak

Kader, hayır ve şerrin Allahü Teâlâ’dan olduğuna imandır. İmanın 6.şartıdır. Kaderin, hayır ve şerlerin hepsinin Allahü Teâlâ’dan olduğuna iman etmeyi bildirmektedir.

“Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz her şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz” (Bakara suresi 216.ayet)

imanın şartları   imanın şartı

Bilgilerin doğruluğunu teyit etmek isterseniz türkiyenin resmi diyanet sitesi ne erişmek için tıklayınız.

islami Sohbet  islami chat ve Dini Sohbet mobil odalarına giriş için tıklayınız.Bir cevap bırakın.