islami Sohbet Odaları Dini Chat Sitesi

Sohbet Girişi


* Şifreniz yoksa boş bırakın. FARKLI SÜRÜM İLE BAĞLAN

Masaüstü üzerinden bağlanmak için mIRC Indir.

iman nedir ? | islamda imanın önemi - Muslumanlar.Com


iman Nedir ?

iman Nedir ?

İman Nedir

Bismillahirrahmanirrahim

Değerli okuyucu ;

İman ikrar ve tasdiktir.Amel ile sureti birbirine bağlar.Din usulu beştir.Tevhid , adil , nübüvvet , imamet ve muad’dır.Bunlardan tevhid , nübüvvet  , muad , din usuludur.Adil ve imamet ise mezheptir.şimdi tevhidi sizlere anlatalım inşaALLAH ;

  1. TEVHİD ZATI
  2. TEVHİD SIFATI
  3. TEVHİD HULKİ
  4. TEVHİD İBADETİDİR.

1- Tevhidi zati : Hak teala cümle noksan sıfatlardan beri ve temizdir.kendisi kemal sıfatında olup , her yönden kimse muhtaç olmayan , mücerredlerden ve basitlikten münezzehtir.Ayrıca münezzeh bir cevherriyet sahibidir.Bir şeyin üzerinde kararı olmayan doğurma ve tenasülden beridir.Dünya ve ahirette , alemi berzah ve misalde , golge ve hayal aleminde , zaman ve mekanda görünmeden uzak  , alimi kül ve mürşidi kamil imam olsun nebi olsun , gözler onu görmekten aciz bir ALLAH CC  ‘tır.Şeriki yoktur.Vahdanniyet sıfatına taşıyan O’dur.

Akıl , vehim ve hayal , zahiri ve batını hisler hava cevher , arz suret ve misallerin onu ihata etmesi imkansızdır.Kendisine ortak , yardımcı , müşavir ve tedbire ihtiyaç olmayan , zenginliktedir , mutlaktır , eskilikte ezelidir.Bütün bu sıfatlar selbi ve celali olarak tefsir yada tabir edilebilir.

2- Tevhid sıfatı : iki kısımdır.Zati sıfat , fiili sıfat .Zati sıfat üçdür hayat kudret ve ilimdir.

Hayat : HAK azze ve celle Hay’dır.Her üç zamanın tümünde O vardır.Mazi , hal  istikbal de zinde bir hayatiyete maliktir.O’nun için ölüm yok , vucudu vacip , yokluğu imkansızdır.

Kudret : Yani vacibül vucud , üç zamanın her briisinde kadirdir.Yani irade vucudu mümkünlerin her bir ferdini yahut umumunu müddetsiz ve maddesiz halk etmek kudreti elindedir.

İlim : Hak tela alimdir , mazi hal ve istikbade yani üç zamanın cümlesinde inkişaf , eşyanın hilkatte zuhurunda sebeptir.Bunların , alimi ve bilicisidir.İlminin çevresi cuzi ve külli olarak , ziyade ve noksan , tagyir ve tedbil kabul etmez , tevafut olmadan her şeyin hilkatinden evvel ve sonrası için eşittir.İlmin dalları ise irade ve idraktır.

3-Tevhid hulki : Mümkün olan alemlerde herşeyi halk tmesi mesela ruh aleminin , benzerlik aleminin , gölge alemini , mücerret alemleri , hicab alemini  , ceberut alemini , melekler alemini , arş , kürsü , gökler alemini , lahuti alemini , nasuti alemini , cevher alemini , madenler , nebatat , ağaçlar , taşlar , vahşi hayvanlar , vb bunların azı ve coğu tüm HAK CC  yedi kudretindedir, diyerek itikat etmek bir mecbüriyyet ve vaciptir.

4-Tevhid ibadeti : Buda iki kısımdır.ALLAH azze ve celle için tevhid , başkası için tevhid.Buda ikiye ayrılır.Müstehak olarak tevhid müştereken tevhiddir.ALLAH  cc için tevhid özellikle bu zatı vacibil vucut için yapılır. 

İyyake na’ büdü  gibidir. Kimji ibadeti ALLAHIN CC yüzüne hulus ile yaparsa ona has mümin derler.İkincisi ise ALLAH CC  gayrisine olan ibadettir.Melek , peygamber , imam , güneş , ay ,cin ,ins esnam, evsan ne olursa olsun vunları anan bunlara tevhid getirip ibadet edenleri fiili küfürdür. faailide küfürdür.

iman Nedir ?

Sitedeki islami forum , dini forum ve dini hikaye yazılarını görmek için tıklayınız.


Bir cevap bırakın.