islami Sohbet Odaları Dini Chat Sitesi

Sohbet Girişi


* Şifreniz yoksa boş bırakın. FARKLI SÜRÜM İLE BAĞLAN

Masaüstü üzerinden bağlanmak için mIRC Indir.

ihlas Şuuru | www.muslumanlar.com islami Forum Dini Forum


ihlas Şuuru

ihlas Şuuru

“Önce ihlâs gerek ey talip, eğer aşıksan.”
Ahmed Yesevi – Divan-ı Hikmet

Müslümanın hayatındaki en önemli mefhumların başında ihlâs kavramı gelir. İhlâs, zuhura getirilen her amelin, öylesinelikten uzak bir şekilde gönülden ve içtenlikle icrâ edilmesidir. Müslüman hayatını kaliteli kılmanın yegane yolu da ihlâsı hayatın her safhasına taşımaktan geçer.

Şatibi, ihlâs kavramını şöyle tarif eder: Allah’ın maksadıyla kulun maksadının örtüşmesi.

Bu beliğ tarif, ihlâsın ruhunu bütünüyle ihtiva eder. Zira ihlâs, amellerin ve söylemlerin yalnızca Allah rızası gözetilip kul beğenisinden arındırılmasıyla vuzuha erer. İşte bu örtüşme oluştuğu vakit, Allah kulunun kalbine ihlâs sırrını bütünüyle tevdî eyler. Ondan sonra her nefeste aleme ve insana nüfuz eden bir hâlâslık bahşedilir kula. İşte bu, hazreti insan mertebesine yükselişin alâmet-i fârikasıdır.

Allah, Kuran-ı Kerim‘de bizi ihlâsa götürecek sırları çoğu ayetinde beyân eder. Namaz kılacaksan dosdoğru kıl der, oruç tutacaksan sadece mide perhizi değil nefs perhizi adına tut der, sadaka verirken kendi elinden bile habersiz kıl infâkını der. Bunun gibi daha nice emirde bizi ‘öylesine‘ olmadan, içtenlikle o ameli işleyenler olmamız konusunda uyarır. Zira kişi hakkını vermediği hiçbir nimetin lezzetine eremez ve ancak gayretinden sâdır olanı sadrına nakşeyler.

Şaban-ı Veli Hazretleri’nin tarifi de pek lâtiftir: “İhlas, kul ile Allah arasında bir sırdır. Melek bilmez ki yaza. Şeytan bilmez ki boza. Kul da bilmez ki o amel ile Allah’a nazlana.” Bu tariften hareketle ihlâsın, ifâ edilen bütün amellerde sadece Allah’ı haberdar kılma niyetinden ibaret olduğunu hülâsa edebiliriz.

Ve 4.Murad’ın şu sözünü hatırlamalıyız: “Bağdat’ı almaya çalışmak, Bağdat’ın kendinden daha güzeldi.” Yani ihlâs, kavuşmak için çabalamayı kavuşmaktan daha lezzetli hissettirecek kadar yoğun bir meşk ve vecd hâlidir.

Ezcümle, Allah hallerimizi ihlâs şuuruyla süslesin ve kendi amellerimizi kendi elimizle ifsâda uğratmaktan berî eylesin.

ihlas şuuru 

Sitedeki islami forum , dini forum ve dini hikaye yazılarını görmek için tıklayınız.
 


Bir cevap bırakın.