islami Sohbet Odaları Dini Chat Sitesi

Sohbet Girişi


* Şifreniz yoksa boş bırakın. FARKLI SÜRÜM İLE BAĞLAN

Masaüstü üzerinden bağlanmak için mIRC Indir.

Fütüvvet | Dini Hikayeler, islami Forum


Fütüvvet

Fütüvvet

Fütüvvet Fetâ kökünden gelir.

Fetâ ise genç, cömert, yiğit manasına gelir.

Fütüvvet ise gençlik, yiğitlik, cömertlik anlamlarına gelir.

Fütüvvet, başkalarının iyiliğini kendininkinden önce görmek, fedakarlık ve feragat, felaketler karşısında metin ve ağır başlı olmak, başkalarının kusurlarını bağışlamak demektir.

Cafer-i Sadık’a Göre Fütüvvet:

“Bize göre Fütüvvet ele geçen bir şeyi tercihen başkalarının istifadesine sunmak, ele geçmeyen bir şey için de şükretmektir şeklinde tanımlamaktadır.
Fudayl Bin Iyaz’a Göre Fütüvvet:

“Dostların kusuruna bakmamaktır.
Fütüvvet, insanlara eziyet etmekten kaçınıp bol bol ikramda bulunmaktır şeklinde tanımlamaktadır.

Cüneydi Bağdadi ye Göre Fütüvvet:

“Görmeyi bırakmaktır, yani amellere değer vermemek, nispeti terk etmektir.

İnsanı Allah’u Teala dışındaki her hangi bir varlığa bağlayan bütün ilgi ve bağların koparılmasıdır şeklinde tanımlamaktadır.

Muhyiddün ibnü’l Ârabi ye Göre Fütüvvet:

Her şeyin Allah’a muhtaç olması O’nun hiçbir şeye ihtiyacı olmaması her hangi bir karşılık beklemeden alemi ve onda var olan her şeyi yaratması ilahi fütüvvetin bir göstergesidir.
Fütüvvet:

Âdem (a.s.) gibi af dilemek¸ tevbekâr olmak¸ Nuh (a.s.) gibi iyi/salih olmak¸ İbrahim (a.s.) gibi vefalı olmak¸ İsmail (a.s.) gibi dürüst olmak¸ Musa (a.s.) gibi ihlâslı olmak¸ Eyyûb (a.s.) gibi sabırlı olmak¸ Davud (a.s.) gibi cömert olmak¸ Ebû Bekir (r.a.) gibi hamiyetli olmak¸ Ömer (r.a.) gibi adaletli olmak¸ Hz. Osman gibi hayâlı olmak¸ Hz. Ali gibi bilgili olmak.

fütüvvet

fütüvvet

Mutasavvıflara Göre Fütüvvet:

Peygamberlerden kalma bir ahlak yoludur.

İbrahim (a.s.)¸ Yusuf (a.s.)¸ Yûşa (a.s.)¸ Muhammed (s.a.v.) ve Ashab-ı Kehf’e fetâ denmiştir. İbrahim (a.s)’in oğlunu kurban etmesi emredilince gocunmayıp memnun olması¸ ziyafet vermesi¸ konuk ağırlaması ve putları kırdığından dolayı fetâ denmiştir. Yusuf (a.s.)’ın kendisine kötülük eden kardeşlerini affetmesi Ashâb-ı Kefh’in de tüm zorluklara rağmen batıla uymayıp Allah’a sığınmalarından dolayı fetâ adını almıştır. Sûfîler nazarında fütüvvetsiz hiçbir hâl yoktur. Rabbine karşı kullanacağı fütüvvet peygamberine¸ ashabına¸ şeyhlerine ve dostlarına karşı kullanılacak fütüvvet vardır.

Fütüvvet

Sitedeki islami forum , dini forum ve dini hikaye yazılarını görmek için tıklayınız.Bir cevap bırakın.