islami Sohbet Odaları Dini Chat Sitesi

Sohbet Girişi


islami sohbet giris
islami sohbet giris
* Şifreniz yoksa boş bırakın. FARKLI SÜRÜM İLE BAĞLAN
mirc indir

Masaüstü üzerinden bağlanmak için mIRC Indir.

Fatiha Suresi Anlamı Kuran Dua Ayet | Muslumanlar.Com


Fatiha Suresi

FATİHA SURESİ

Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Mekke döneminde inmiştir.Kuran-ı Kerim’in ilk suresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fatiha” adını almıştır.

Fatiha Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

  1. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
  2. Errahmânir’rahim
  3. Mâliki yevmiddin
  4. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
  5. İhdinessırâtel müstakîm
  6. Sırâtellezine en’amte aleyhim
  7. Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
fatiha suresi

fatiha suresi okunuşu ve anlamı

FATİHA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Hamd, Alemlerin Rabbi

Rahman, Rahim

Hesap ve ceza gününün maliki Allah’a mahsustur.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola,

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

2-3-4-5 :Hamd alemlerin RABBİ CC , RAHMAN , RAHİM  olup ceza günün maliki olan ALLAH azze ve celle’ye mahsustur.

6:Ya RABBİ azze ve celle yalnız sana ibadet ederiz ve ancak  senden yardım dileriz.

7-Bizleri doğru yola hidaye et , o kendilerine in’am etmiş olduğun zatların yoluna ilet  , gazaba uğramışların ve sapık bulunmuşların yoluna değil.

Fatiha Suresi

Fatiha suresi hakkında bir çok malumat vardır.O nun şifa dua ayeti olduğuna dair hadisler zikredilmiştir.

Beyheki’den rivayetle hayrı en çok olan sure fatihadır ve her derde şifadır.

Yine hakim’den rivayetle en faziletli sure fatiha’dır buyrulmuştur.

Kim Fâtiha’yı ve ihlâs süresini olursa, sanki o kişi Kur’ân-ı kerimin üçte birini okumuş ( gibi sevâb sâhibi ) olur ( Hadis-i şerif Metâlib-ül Aliyye )
 Yatağına uzandığında Fâtiha ve ihlâs sürelerini okuduğun zaman, ölüm dışında kalan her şeyden emin olursun.( Hadis-i şerif -Mecma-uz Zavâid )

Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Sûrenin ayrıca, “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) , “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır. Kur’an’ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir. Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Hamd :Zikri cemildir güzel bir halden bir nimetten dolayı tazim ciheti ile şükür ve senada bulunmak demektir.

ALLAH CC :Bütün kemal sıfatlarını müfid bir ismi ilahidir ki başka bir zata isnat ve itlak edilemez.

RAB : ismi şerifid malik , seyyid , müslih manalarını ifade ettiği gibi bütün mükevvenatın  mücidi mürebbisi manasında mühtevidir.

YEVMİDDİN :Ceza günü , ahiret günü havf ve haşyet alemi demektir.

İSTİANE: Yardım istemek demektir.

HİDAYET : insanı matluba kavuşturacak olan bir şeye delalet ve inayet demektir.

DALAL:Dalalet de helak olmak , kaybolmak , doğru yoldan çıkmak .Dalalete düşene dal , dalalete düşürene müdil , dalalete düşürmeğe ise idlal denir.

Fatiha Suresi

Sitedeki kuran ile ilgili sure , ayet ve dua yazılarımıza ulaşmak için tıklayınız.

Sitemizeki islami sohbet odalarında dini sohbet etmek isteyen arkadaşlarımız buraya tıklayabilir.Bir cevap bırakın.