islami Sohbet Odaları Dini Chat Sitesi

Sohbet Girişi


* Şifreniz yoksa boş bırakın. FARKLI SÜRÜM İLE BAĞLAN

Masaüstü üzerinden bağlanmak için mIRC Indir.

Esma Hüsnalar Allahın 99 ismi adı ve anlamları esma ül hüsna


Esma Hüsnalar

Esma Hüsnalar

Esma Hüsnalar olarak Sizler için Allahın 99 adını ve kısaca anlamlarını hazırladık. Yazımızdan bunlara ulaşabilirsiniz.

Esma Hüsnalar

Allah (C.C) ==> Eşi benzeri olmayan, Tek ilah, isimlerin sultanı
Rahman ==> Tüm yaratılanlara merhamet eden
Rahim ==> Ahirette inananlara sonsuz ihsan, ikram ve lütufta bulunan
Melik ==> Tüm evrenin sahibi, saltanatı ve mülkü sürekli olan
Kuddüs ==> Tüm eksikliklerden uzak
Selam ==> Tüm tehlikelerden selamete çıkaran
Mü’min ==> Koruyan, Güvenilen
Müheymin ==> Her şeyi gören ve gözeten
Aziz ==> Her şeyin galibi ve izzet sahibi olan
Cebbar ==> Kudret sahibi olan
Mütekebbir ==> Eşi benzeri olmayan büyüklükte olan
Halık ==> Yaratan
Bari ==> Kusursuz ve eksiksiz yaratan
Musavvir ==> Tüm varlıklara şekil veren
Gaffar ==> Mağfireti bol olan
Kahhar ==> Her şeye hakim olan
Vehhab ==> Karşılıksız veren
Rezzak ==> Rızık veren
Fettah ==> Dardan kurtaran
Alim ==> Her şeyi bilen ve gören
Kabıd ==> Dilediğini darlık verme gücü olan
Basıt ==> İstediğine bolluk veren
Hafıd ==> Kafirleri alçaltan
Rafi ==> İnananları yükselten
Mu’ız ==> Aziz kılan, dilediğini yücelten
Müzil ==> Dilediğini değersiz kılan
Semi ==> Her şeyi duyan
Basir ==> Her şeyi gören
Hakem ==> Mutlak hakimiyete sahip olan
Adl ==> Adil olan
Latif ==> Kullarına değer veren
Habir ==> Her şeyi bilen
Halim ==> Ceza verirken acele etmeyen

Esma Hüsnalar

Allahın 99 adı ve anlamı

Allahın 99 ismi adı ve anlamları

Azim ==> Yüce
Gafur ==> Affedici olan
Eş-Şekur ==> Az amelde bile çok sevap veren
Aliyy ==> Yüce
Kebir ==> Büyük olan
Hafiz ==> Koruyan
Mukit ==> Yaratılana rızkını veren
Hasib ==> Hesaba alan
Celil ==> Yüksek sıfatları olan
Kerim ==> İkram eden
Rakib ==> Gören ve gözeten
Mucib ==> Dualarını kabul eden
Vasi ==> Rahmeti ve ilmi bol olan
Hakim ==> Hikmetli
Vedud ==> Kullarını seven
Mecid ==> Şerefi yüksek olan
Bais ==> Ölmüş olanları dirilten
Eş-Şehid ==> Her zaman ve her yerde hazır olan
Hakk ==> Hakkı gösteren
Vekil ==> Tevekkül edenlerin işlerini yoluna koyan
Kaviyy ==> Kudretli
Metin ==> Güçlü olan
Veliyy ==> İnananlara dost olan
Hamid ==> Övgüye layık olan
Muhsi ==> Tüm varlıkların sayısını bilen
Mübdi ==> Yoktan var eden
Muid ==> Öldüren ve sonrasında tekrar dirilten
Muhyi ==> Dirilten, can veren
Mümit ==> Öldüren
Hayy ==> Sonsuz hayata sahip olan
Kayyum ==> Varlıkları ayakta tutan
Vacid ==> istediğini her zaman bulan
Macid ==> Şanı yüce olan

Esma ül hüsna türkçe anlamları

Vahid ==> Eşi benzeri olmayan
Samed ==> Muhtaç olunan
Kadir ==> Kudretli
Mektedir ==> Her şeye gücü yeten
Mukaddim ==> İstediğini yükselten
Muahhir ==> Dilediğini geri bırakan
Evvel ==> Ezeli
Ahir ==> Ebedi
Zahir ==> Varlığı açık olan
Batın ==> Mahiyeti gizli olan
Vali ==> Sahip olan
Müteali ==> Yüce
Berr ==> İyiliği bol olan
Et-Tevvab ==> Günahları affeden
Müntekim ==> İntikam alan
Afüvv ==> Affeden
Rauf ==> Merhametli olan
Malik-ül Mülk ==> Tüm varlıkların sahibi olan
Celali vel İkram ==> Celal sahibi
Muksit ==> Adaletli olan
Cami ==> Mahşer günü bir araya toplayan
Ganiyy ==> Kimseye muhtaç olmayan
Mugni ==> Müstağni
Mani ==> İstediği bir şeye mani olan
Darr ==> istediğine zarar veren
Nafi ==> istediğine fayda veren
Nur ==> Alemi aydınlatan
Hadi ==> Hidayet sahibi
Bedi ==> Benzersiz yaratan
Baki ==> Ebedi
Varis ==> Tüm her şeyin tek sahibi
Reşid ==> Yol gösteren
Sabur ==> Ceza vermek için acele etmeyen

islami konulardaki diğer paylaşımlarımıza erişmek için Muslumanlar.Com ve Muslumanlar.Net sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.Bir cevap bırakın.