islami Sohbet Odaları Dini Chat Sitesi

Sohbet Girişi


* Şifreniz yoksa boş bırakın. FARKLI SÜRÜM İLE BAĞLAN

Masaüstü üzerinden bağlanmak için mIRC Indir.

El Melik | islami bilgiler forum yazıları.


El Melik

El Melik

El Melik;

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Mülk , kendisinin olan zat demektir.Tam ve gerçek hakimiyet ve egemenlik kendisine has olan demektir.Hak olan Melik ; herşeye gücü yeten kahreden egemenliği altına alan , kadir olan melik demektir. çünkü yüce ALLAH azze ve celle kuranı kerimde şöyle buyurmaktadır. ” Demek ki ALLAH CC , o hak padişah yüksek , çok yüksek ! Ondan başka ilah yoktur; ancak o vardır.O , şanlı Arş’ın sahibidir.”(Mü’minun 116)

Şanlı Arşın Rabbi ce sahibi olan zat  , oyle bir Melik’tir ki , O’ ndan başka ilah yoktur.Sadece O (CC) vardır.Şanlı olan Arş , mutlak Melik olan zatın Arş’ıdır.Kuranı kerimde mealen şöyle buyrulmaktadır. ” İyi bilin ki , yaratmak da emretmek de O’na aittir.Ne uludur , O alemlerin RABBİ olan ALLAH ! ( A’raf 54)”

Mademki yüce ALLAH CC , Hak Melik’tir.ALLAH , ölümsüz  diridir yani Hayyun layemuttur.Buna  karşılık olarak hayatı, , yaşamı ve ölümü mülkü yaratan O’dur.O halde gerçek manada mülk sadece O’nundur.

Yeryüzündeki kralların – MELİK ‘lerin mülkü ve varlıkları bir nisbet dairesindendir.Mutlak değildir.Çünkü mutlak manadaki mülkiyet , ancak mutlak manada aittir , onunla alakalıdır.Kuranı kerimde mealen şöyle buyrulmaktadır.”Biz onun (zülkarneyn) için yeryüzünde bir iktidar hazırladık ve ona ulaşmak istediği şeyden bir sebep verdik.”(Kehf 84)

ALLAH CC mülkün ve hem melekut’un Maliki ve sahibidir.Şu farkla ki mülk , şu maddi olan aleme has bir durumdur ve burada egemen olan şey ; bunun maddi oluşu ve bu aleme has olmasıdır.

Melekut ise hem ruhaniyat ve hem cismaniyat alemini ilgilendirir.Yani bu demektir ki  göklerde ve yerde ne her varsa , hepsi de ALLAH’ın yarattıklarıdır.Bu ozellik , sadece ruhlara , bedenlere , cisimlere , zatlara sahip olan bir MELİK’e hastır ki , o da sadece ALLAH CC tır.Kuran-ı kerim’de şöyle buyrulmaktadır.” Allah her dişinin neye gebe olduğunu bilir ve rahimlerin neyi eksiltip neyi artırdığını da bilir ; çünkü her şey O’nun katında bir ölçü iledir.”(ra’d 8)

Özelikkle Yüce ALLAH’IN bu ayette zikredilenleri kendi zatına tahsi etmesini ifade buyurması bunların tasarrrufunun , arada her hangi bir vasıfta söz konusu olmaksızın , hepsinin yüce ALLAH!a ait olmasından dolayıdır.

Oysa görülen ilim , bunun dışındadır.Bunların bilgisi de mutlak Malik olan MELİK ‘e has olmasının yanında kimi meliklere bu bilgilere izafet yoluyla oğretir kimisinede oğretmez.

Halife olan insan , dişinin gebe kalmasından sonra sahip olduğu maddi vasıtalar yoluyla , gebe kalan kadının karnındaki ceninin erkek mi , kız mı , tek mi , ikizmi olduğunu bilebilir.Bu durum , onun sahip olduğu müşahede , görüntüleme bilgisi sayesinde olabilir.İşte bu özellik yaratan ile yaratılan arasında müşterek özelliktir.

Ancak doğacak olan kız bebeğin , mükemmel bir kadın olup olmayacağını , gebe kalacağında ise sözü konusu olan niteliklerin tamamıyla uyumlu olup olmayacağını , doğurup doğurmayacağını , doğruması halinde erkek ve kız olarak her ikisini doğurup doğurmayacağını   yada kısır olacağı veya yaşamaya ulaşır ulaşmaz hiç yaşamayacağı gibi özelliklere gelince işte bütün bu özellikler melekut konusu içerisine girer.Çünkü bunlar müşahede altına giren mülk ve varlık türünden olan şeyler değillerdir.Bunlar Melekut’a boyun eğen gayb türünden mülk bilgileridir.

el-melik

El-Melik

İşte işin bu noktasında gaybı ve şehadeti yani hem görülmeyeni ve hem görüleni bilen mutlak olan Melik’in vasfı açıklanmış ve ortaya çıkmış bulunmaktadır.Çünkü o Kibriya vasfına sahiptir ki , bu nitelik zatı ilahinin kemal vasfıdır.Bu vasıf onun varlığının kemaline avdet eder. Çünkü ALLAH CC mutlak Melik’tir.

Mutlak olan bu Melik , apaçık hakkın Melik’i olacak bu zat , mesajlarını tebliğ edecek ve yerine ulaştıracak olan resullerini seçer.Çünkü ALLAH azze ve celle şöyle buyurmaktadır ;

”Bunlar artık insanların peygamberlerden sonra ALLAH’a karşı ileri sürecekleri bir özürleri olmasın diye , hep rahmet müjdecileri ve azap habercileri olarak gönderilmiş peygamberlerdir.ALLAH  , daima güçlüdür, hikmet sahibidir.”(nisa,165)

İş de bu gerçekler ve bilgiler çerçevesinde deriz ki ALLAH  hak ve MELİK’tir.Böyle olması itibariyle de ona tevekkül edilir O’na dayanılıp güvenilir.

PROF.A.HÜSEYİN AKİL ESMA-İ HÜSNA ŞERHİ

El Melik

Sitedeki islami forum , dini forum ve dini hikaye yazılarını görmek için tıklayınız.Bir cevap bırakın.