Kullanıcı Adı:  Üye Olacağım
Şifre:  Şifremi Unuttum!
Hatırla?  

İslami Sohbet Programı İndir

İslami Sohbet Programı İndir
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Bu Konuyu Gönder  |  Yazdır  
Gönderen Konu: Ortak dualarımız-2  (Okunma Sayısı 2924 defa)
Ayhan
Ayhan
Acemi Üye
**

Karma +0/-1
Mesaj Sayısı: 99Site
« : 08 Mayıs 2012, 21:13:56 »

Bismillahirrahmanirrahim

  Tekbirlerimizle Allah’ın birliğini ilan ediyor; bütün övgü, şükür ve hamdlerin O’na olduğunu ikrâr ediyor; sabah-akşam her lahza Rabbimiz Allah’ın her türlü noksan sıfatlardan münezzeh ve berî olduğu, en güzel sıfatlarla muttasıf bulunduğunu beyan ediyoruz.

  Bütün hamd ve teşekkürler âlemlerin Rabbi Allah’adır. Kâinattaki bütün mahlukâtın “Hamd” korosuna katılmamız gerektiğini gösteren O’nun biz insanlar üzerindeki en büyük nimetlerinden biri ve en önemlisi de, Habîb-i Edîbi, Kâinatın yüzüsuyu hürmetine yaratılmış Hazreti Ahmed-i Mahmûd-u Muhammed Mustafa’yı bizlere Peygamber olarak göndermesi ve bizleri onun ümmeti olma payesiyle şerefyâb eylemesidir. ınsanlığın iftihar tablosu ve Rabbimize hakkıyla hamdedenlerin Pîri, Kâmil ınsan Efendimiz Hz. Muhammed’e; ondan bize miras kalan hâne-i saadet sâkinleri ve zeberced silsile olan âline; yine onun en büyük mucizesi olan ve sohbetinin insibağıyla boyanmış sahabe-i kirâm hazerâtına salat ü selam etmeyi bir vecibe olarak görüyoruz.

  Rabbimiz! Kavl-i kerîminde şöyle buyurdun: “Eğer birtakım hile ve ayak oyunlarıyla seni aldatmaya ve hakkı bâtıl, bâtılı hak göstermeye yeltenirlerse, hiç endişe etme, Allah sana yeter. O’dur seni yardımıyla ve müminlerle destekleyen.. Müminlerin kalplerini te’lif etmek üzere birbirine ısındıran, ve onları bir araya getiren… Kaldı ki, dünyada kıymet adına ne var ne yok, her şeyi bu uğurda sarf etseydin bile, yine de onların kalplerini birleştiremezdin.. Ancak Allah, bir lütuf olarak onların aralarını te’lif buyurdu ve onları birleştirdi. Bilesiniz ki O, üstün kudret sahibi “Azîz”, tam hüküm ve hikmet sahibi Hakîmdir.”

  Rabbimiz! Bizler bu ölçüde ihtiyaç içinde değilken, bizleri yarattın, hayra sevkettin ve kalplerimizi te’lif buyurdun.. Ancak şimdi ızdırar derecesinde bu lütfuna muhtacız.. Dün kalplerimizi meccânen te’lif buyurduğun gibi, n’olursun, şimdilerde bir kere daha bu lütfunla bizleri serfiraz kıl ve kalblerimizi birbirimize ısındır. Bizleri serfiraz kıldığın bu ve benzeri bütün nimetlerini, itmâm eylemek ve kemâle erdirmek suretiyle devam ettir. Çünkü biliyoruz ki, bir nimet bahşetmek kadar, o nimetin devamlılığı da büyük bir nimettir. Ve yine biliyoruz ki “zevâl-i nimet, elemdir”. Kalblerimizi telif buyurup da bir araya gelmeyi murad buyurduğun ve hayırlı işlere sevkettiğin gibi, birlik ve beraberliğimizin, hayat maratonunu başarıyla bitireceğimiz âna kadar devam etmesini takdir buyur.. Allah için işleyelim, Allah için bir araya gelip görüşelim, Allah için çalışalım; Lillâh, livechillâh, lieclillâh rızası dairesinde hareket edelim.. Rızâ ve rıdvânınla şerefyâb olacağımız âna kadar bu nimetin devam etsin..

  Rabbimiz! Bir ve berâberlikleriyle hayra kilitlenmiş ve tek hedefi Senin Rızan olan kulların arasında ihtilaf ve tefrika çıkaranların; bu kötü emelin yaygınlık kazanması fiiline iştirak edenlerin; hal, tavır ve sözleriyle ayrılık ve gayrılığa davet edenlerin ve özendirenlerin; hüdâîlik yerine heva ve hevesini konuşturanların; sâfi zihinleri, gönülleri ve duyguları bulandıranların; bu uğurda plan ve projeler üretenlerin; herkes bir hayır yolu tutturmuşken, kendisi sapmayı yeterli görmeyip başkalarını da saptırma ameliyesi içine giren ve aynı kulvarda farklı tutum ve yol tutturanların; istediği menfaati koparamayınca “ne kadar zarar versem kâr” düşüncesiyle irâdî olarak nefsine uyup hiyânet edenlerin; Hakkullahı ve âmme hakkını önemsemeyip, şahsî menfaat ve çıkarlarını önde tutanların; takva temeli üzerinde yükselen insanlığa hizmet yolundan serâhaten i’tizal etmekle kalmayıp, tefrika ve hevâilik temeli üzerinde kurulu ayrılık ve gayrılık merkezlerine başkalarını da davet edenlerin; bilerek veya bilmeyerek bu menfi duygu ve düşünceleri besleyen ve destekleyenlerin hepsini Sana havale ediyoruz.. Rabbimiz, onlar hakkında, iyi insanlarla kalblerini te’lif buyurmayı, onları hidayete erdirmeyi, Rızan olduğu işlere ve dosdoğru yoluna onları yönlendirmeyi murad buyurmuş isen, en kısa zamanda, bir an evvel murâdını gerçekleştir; onlara doğruyu göster ve o doğruya ittibâ eylemelerini sağla.. Tuttukları yolun da bâtıl olduğunu göster ve ondan uzaklaşmalarını lütfeyle.. Ancak onların kalblerini hak ve hakikate ısındırmamayı murad buyurmuşsan, haklarından gel Rabbimiz! Etrafa fitne ve fücûr yayan ağızlarını gemle.. Tefrika planlayan dimağlarını müşevveş eyle.. Tefrika kokan, zihni bulandıran, kuvve-i mâneviyeyi kıran ifadelerin, kendisi vasıtasıyla varlığa yol bulduğu dillerini lâl eyle! Onlara bahşettiğin, ancak kötü yolda kullandıkları havl ve kuvvetini onlardan çekip almak suretiyle sarsıntı üstüne sarsıntı yaşat.. Planladıkları, ortaya koydukları ve uygulamaya geçirdikleri planlarını tersyüz eyle.. Böylece hedefledikleri şeyin gerçekleşmesine fırsat verme!

  Rabbimiz! Bizlerin birliğini ve dirliğini sağla.. ınsanlığın iftihar tablosunun ashabını bir ve beraber eylediğin, gönüllerini birbirine karşı  ısındırdığın gibi, bizleri bir ve beraber eyle ve gönüllerimizi birbirimize ısındır..

  Rabbimiz! Bizlere birlik ve beraberlik lutfeyle.. ıttifak ve uyum içerisinde hizmet etmeyi ihsan buyur.. Dünyanın dört bir yanına adanmışlık duygusuyla Nâm-ı Celîlini taşımayı ve kullarınla Seni buluşturmayı vazife edinmiş hizmet erlerini, bu kutsî vazifeyi hakkıyla taşımaya ehil eyle ve onları ihtiyaç duydukları her türlü donanımla donat, serfiraz kıl!

  Rabbimiz! Hüzün duygusunu yerinde kullanmayı nasib buyur.. Bizleri üzecek hadiselerin vükûuna fırsat verme.. Hırsımızı, Senin yolunda kullanmayı müyesser eyle.. Dâima bizlere zahîr ol ve bizleri destekle.. Bizleri başkalarıyla imtihana tâbi tutma.. Bizler hakkında hüsn-ü zann besleyenleri, hüsn-ü zanlarında yalancı çıkarma ve sevenlerimizi, bizlerle hayal kırıklığına uğratıp onları bizlerle utandırma.. Dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirmek suretiyle bizleri mahvettirme.. Bizleri dünya ve âhirette rezil u rüsvay olanlardan eyleme..

  Son olarak Efendimize, âl u ashabının bütününe; ilm-i ilâhi ve mâlumât-ı ilahiye adedince salât u selam eyle!


* duaufku2.jpg (75.85 KB, 195x132 - Gösterim: 1680 kez.)
« Son Düzenleme: 08 Mayıs 2012, 21:43:34 Gönderen: Ayhan » Kayıtlı

" ınsanların en hayırlısı, ınsanlara en faydalı olanınızdır."  Hadisi şerif
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Bu Konuyu Gönder  |  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer: